top of page

ISKOLÁNKRÓL

Iskolánk amellett, hogy nyolc osztályos általános iskola, ÖKO iskola, német nemzetiségi iskola, alapfokú művészeti iskola is egyben. 

A művészetoktatás 2000. szeptember 1-től indult el, jelenleg zeneművészeti, képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti ágon is zajlik nevelő-oktató munka.

A művészetoktatás délutáni órák keretei között zajlik, térítési-, illetve tandíj ellenében.

 

Az alapfokú művészeti iskola fő célja, hogy a művészeti oktatással, érzelmi és esztétikai neveléssel hozzájáruljon egy sokoldalúan művelt, érett, kreatív személyiség kialakulásához. Fontos számunkra, hogy a foglalkozásokon a gyermekek és a tanárok egyaránt érezzék jól magukat, s közösen vegyenek részt az alkotó folyamatokban.             A gyermekeknek a foglalkozásokon a megszokott pedagógiai helyzettől eltérő, szabad, felszabadult, a spontaneitást, a kreativitást támogató, elfogadó klímára van szükségünk a művészeti kibontakozásához, ezt mi biztosítjuk nekik. A sikerélményeken keresztül vezető munkát tartjuk célravezetőnek. Célunk, hogy a tagozatokon minden tanuló saját képességeinek, lehetőségeinek optimumáig jutna el értelmi és erkölcsi fejlődésben egyaránt. 

Iskolánkról bővebben olvashat a művészeti iskola által ekészített pedagógiai programunkban, amelyet a "Dokumentumok" pont alatt talál.

Hangszeres főtárgy, melléktárgyak, (szolfézs)

A zeneiskolai tanulmányokat folytató növendékek a főtárgyuk/elsődleges tárgyuk mellett melléktárgyat tanulnak.

A szolfézsórák hossza 2×45 perc, minden héten hétfőtől - csütörtökig megtartva, páros elosztásban. A szolfézs tanulása 4 évig kötelező, majd a 4. év végén írásbeli alapvizsgával lezárható. A sikeres alapvizsgát tett növendékek is kötelesek melléktárgyat tanulni, amely számukra a zenetörténet és zeneirodalom óra lesz.

Minden tantárgy heti 2 tanórán való részvételt jelent, tehát minden növendék legalább heti 4 órán vesz részt. Természetesen az esetlegesen felmerülő problémák, ütközések esetén mindig igyekszünk megtalálni a legoptimálisabb megoldást, amely egyszerre szolgálja a tudás megszerzésének fontosságát, valamint a diákjaink egyéb elfoglaltságainak prioritását is.

Főtárgyi (hangszeres) vizsgák, koncertek, beszámolók

A zeneiskolában főtárgyi beszámolókra is sor kerül minden félévben és a tanév végén. 

A hangszeres beszámoló jellemzően hangverseny-szerű esemény, a növendékek számára “fellépés”, melyre alkalomhoz illő öltözékben, rendezett külsővel kell megjelenni. Természetesen az említett események minden esetben nyitottak és megtekinthetőek mindenki számára, hiszen célunk, hogy növendékeink minél szélesebb körben mutathassák meg tudásukat, zenei sokszínűségüket és tehetségüket. 

Képző - és iparművészeti tanszakok

Művészeti iskolánk egyik kiemelkedő különlegessége a képző - és iparművészeti tanszak, amelyhez tartozó órák szintén hétfőtől - csütörtökig vannak igazítva, páros elosztásban. (A pontos menetrendről a főoldalon található "csoportos órarend"  fülre kattintva olvashatnak!)

A képzőművészetis órák hossza heti 2x90 perc.

Évről - évre visszatérő "projekt" feladatokat találnak ki, terveznek meg és valósítanak meg kollégáink a növendékekkel karöltve, amelyeket félévente/évente tárnak fel minden érdeklődő előtt, egy - egy ünnepélyes kiállítás keretein belül.  (A galéria fülre kattintva, a képző és iparművészet pont alatt, többek között az említett eseményeinkre elkészített  alkotásokat csodálhatják meg!)

Színjáték tanszak

Művészeti iskolánk szerves részét képezi a színjáték és dráma tanszakunk működése, bővülése és folyamatos fejlesztése.

Elsődleges célunk, hogy tanítványaink egészséges önbizalommal, küzdeni tudással, jó kommunikációval, kiemelkedő érzelmi intelligenciával és a társas együttműködés magas színvonalával rendelkezzenek, képesek legyenek a teljes, boldog élet megvalósítására.

(A pontos menetrendről a főoldalon található "csoportos órarend"  fülre kattintva olvashatnak!)

Térítési díjak, tandíjak

Művészeti iskolánkban csakúgy, mint a számos egyéb állami fenntartású intézményben a Kréta rendszeren belül történik a térítési, illetve tandíjak befizetése.

Az éppen aktuális díjak elérhetőek és megtekinthetőek weboldalunkon. 

Fenntartónk és működtetőnk

Támogatók  (Ürömi Önkormányzat, Művelődési ház, Német Nemzetiségi Önkormányzat, Ürömi József Nádor Általános és Népművészeti Iskola Fejlesztéséért Alapítvány)

ERD (2).jpg
Névtelen.jpg
bottom of page